Jonas Sköld

073-720 37 00

  

Grundare. Jonas är jurist och har varit verksam inom rådgivning kring internationell skatt och transfer pricing på bland annat PWC och Deloitte. Har även erfarenhet från advokatbyrå, där han arbetade med affärsjuridik. Har varit verksam som mäklare i 8 år.

Peter Carlsson

072-577 97 77

  

Grundare. Peter har varit verksam inom finansbranschen i över tjugo år varav över hälften som Vice President vid SEB i New York. Peter arbetade dessförinnan i familjeägd konsultverksamhet med affärsutvecklande rådgivning till företag.  Peter jobbar sedan 2012 med företagsförmedling av ägarledda bolag och kommer närmast från Swedbank Företagsförmedling. Bachelor-examen från Hamilton College & MBA-examen från Copenhagen Business School.

Per Sidfeldt

070-794 24 82

  

Per har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom finans och fondkommissionärs verksamhet( 1978-1993).
Drev konstgalleri och konsthandel ( 1994-2008). Har arbetat som företagsmäklare sedan 2008. Civilekonom.

Mats Sjölin

070-335 66 63

  

Mats har varit verksam inom finanssektorn i mer än 30 år. Mats har arbetat som Options Market Maker, Optionsmäklare, inom Corporate Finance hos den svenska mäklaren Mangold Fondkommission och som institutionell mäklare vid HSBCs Stockholms filial.  Mats var medgrundare av Svenska Internetbanken Nordnet Bank.  Mats har arbetat med företagsförmedling och M&A sedan 2005 och har examen från SSE, Handelshögskolan i Stockholm.

Håkan Lahti

070-580 10 21

  

Chefserfarenhet från försäkrings-, bank- och finansbranschen och därefter anställningar som VD i tillverkande och tjänsteproducerande företag. Håkan har även under drygt 10 år varit verksam som transaktionsrådgivare inom Swedbank Företagsförmedling.

Ola Mårtensson

072-735 84 00

  

Varit yrkesverksam på bankmarknaden i Tyskland under nio år bla som Senior Relationship Manager. Därefter varit anställd hos SEB, Danske Bank, FIH samt Nordea i Sverige i snarlika befattningar.  Företagsmäklare sedan 2014 . Drar dagligen nytta av den gedigna nationella samt internationella erfarenheten på finansmarknaden.  Civilekonomexamen 1992 från Lunds Universitet.

Mats Lundqvist

070-640 50 11

  

Grundare. Arbetat inom finansbranschen > 20 år hos nationella aktörer samt 2 mindre regionala riskkapitalbolag därutöver 30 års erfarenhet av styrelsearbete ofta i ägarledda företag.  Företagsmäklare sedan 2012.

Anders Öquist

070-271 34 82

  

Har b.la ca 20 års erfarenhet av bank, finans och revision hos Nordea, PWC och Deloitte. Har de senast 11 åren verkat inom Polarbrödskoncernen, b.la som VD för investmentbolaget Polarrenen samt affärsutvecklingschef i moderbolaget. Har suttit i ett 15-tal bolagsstyrelser. Är ackrediterad för styrelseuppdrag i börsbolag.

Har själv suttit både som köpare och säljare av bolag. Önskar nu hjälpa andra att göra lyckosamma bolagstransaktioner.

Spelar golf och åker skidor, både utför och på längden när tillfälle ges.

Anders Hellqvist

070-444 13 30

  

Grundare. Civilekonom med bakgrund som auktoriserad revisor och med ledande befattningar inom bygg, fastighet, finans och konsultverksamhet. Sedan 1998 egen företagare och senaste 12 åren verksam som franchisetagare och företagsmäklare under varumärket Swedbank Företagsförmedling.  Anders har genom hela sitt yrkesverksamma liv köpt och sålt bolag.

Fritiden ägnas åt familjen, jakt och resor samt att underhålla familjens fritidshus vid Mälaren och i Sälen.

Kjell Jönsson

070-336 06 36

Kjell arbetar som företagsmäklare sedan 2007, senast vid Swedbank Företagsförmedling.  Kjell har varit verksam i olika roller inom industri- och konsultbranschen med affärs- och verksamhetsutveckling. Kjell var tidigare verksam inom ALMI Företagspartner som VD för ALMI Västernorrland.