Per Sidfeldt

070-794 24 82

  

Per har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom finans och fondkommissionärs verksamhet( 1978-1993).
Drev konstgalleri och konsthandel ( 1994-2008). Har arbetat som företagsmäklare sedan 2008. Civilekonom.