Andreas Skoglund

070-764 08 31

  

Affärsutvecklare och entreprenör med 15 års erfarenhet av att stötta ägarledda företag och entreprenörer att utvecklas. Företag med 5 – 30 anställda är de vanligaste kunderna. ”Engagerad”, ”flexibel” och ”kunnig” är tre av de vanligaste orden kunder skriver i utvärderingar om Andreas.