Örjan Lundgren

070-838 73 93

  

Örjan har arbetat i drygt 30 år som rådgivare / entreprenör och chef inom försäkring och fastighetsbranschen. Tidigare anställningar hos bland annat Skandia och Max Matthiessen. Utbildad vid Stockholms universitet, samt licensierad medlem av Styrelseakademin.