Våra tjänster

Sälja företag

Du som funderar på att sälja ditt företag står inför en rad frågor. Hur förbereder Du Dig och Ditt företag på bästa sätt? När är rätt tid att sälja? Vilka kan tänkas vara intresserade av att köpa? Hur går själva försäljningen till? Hur mycket är företaget värt? Hur vet man att det inte dyker upp några obehagliga överraskningar efteråt?  Vi ser till att ge dig svar på just sådana frågor. Hos oss får du hjälp med hela processen att sälja ditt företag - från alla funderingar inför försäljningen till tiden efteråt.

Sälja andel av företag

Argumenten kan vara många och helt olika till varför ägare till fåmansbolag kommer till en punkt där de börjar fundera på en förändring och förstärkning av ägarbilden. I del fall kan det vara önskan om att dela risken och samtidigt potentialen av en satsning på fortsatt tillväxt, men också möjligheten att realisera en del av uppbyggda värden i bolaget.

Att sälja en andel till en finansiell eller industriell aktör är ett sätt att kvarstå med operativt ansvar och incitament genom rollen som delägare.

 

Företagsvärderingar

En företagsvärdering kan vara en viktig faktor inför beslut om eventuella ägarförändringar, fusioner eller förvärv och det finns många parametrar att ta hänsyn till när man värderar ett företag – inte bara siffrorna man utläser i årsredovisningarna utan också andra faktorer såsom branschutveckling, kundstock, konkurrenskraft, etc. Ekstam & Partners har många års erfarenheter från transaktioner med olika typer av företag och branscher och kan därför erbjuda en kvalificerad uppfattning om ett företags marknadsvärde.

Kapitalanskaffning

E&P arbetar också med Corporate Finance - där både värderingar av bolag och kapitalanskaffningar, samt börsnoteringar (IPO) kan ingå.

E&P har bl a värderat och börsnoterat bolag, samt agerat som rådgivare åt bolag i upphandling och genomförande av IPO.

Den vanligaste affären är en större kapitalanskaffning för expansion, antingen för en ”start up” eller ett bolag som kommit en bit på vägen med försäljningen. Även rådgivning vid fusioner och s.k. ”omvända förvärv” förekommer.

Köpa företag

Vi identifierar och kontaktar företag som kan vara av intresse för er att förvärva, oavsett om dessa är ute till försäljning eller inte. Att vi kontaktar företag som inte är till försäljning innebär att Du är först på frågan och har initiativet. Tveka inte att kontakta oss om Du vill att vi hjälper dig med att tydliggöra intressanta förvärv som eventuellt kan vara rätt för just Dig.

Intresseanmälan företagsförvärv