Referenser

3 miljarder kronor i transaktioner. Hittills.

Försäljning eller köp av ett företag är inte en redovisningsuppgift. Vi är dock stolta över att framgångsrikt ha genomfört transaktioner till ett mycket betydande värde. Vi ser alla våra affärer som kvalificerade försäljningsprocesser där alla ska vara nöjda vid ett avslut av affären. Vi har genomfört företagsförvärv och företagsöverlåtelser inom de flesta branscher. Fråga oss gärna om referenser.

Exempel på affärer som genomförts av våra transaktionsrådgivare:

Byggrelaterad verksamhet

Bergsprängningsbolag som är Nordens största privatägda koncern inom sprängning ovan jord. Köpare: Investerargrupp.
Företag med mobilkranar som bedriver verksamhet med inriktning på mobilkranarbeten, tunggodshantering och service- och montagearbeten. Köpare: Finsk branschkollega.
Byggservice bolag som bedriver byggservice och är en stark aktör på en lokal marknad. Köpare: Bygg- och fastighetsbolag.
Byggföretag i Stockholmsområdet inriktat mot butiksinredning, privatkunder och ROT. Köpare: Byggföretag.

Industri

Verkstadsindustri som bedriver verksamhet med inriktning på tillverkning av plåtbaserade komponenter för transport- och fordonsindustrin. Köpare: Branschkollega i södra Sverige.
Maskintillverkare som bedriver produktion av bl a standardiserade spikmaskiner för lastpallar, specialmaskiner, och förser automatiserade lösningar tillsammans med robotleverantör. Köpare: Riskkapitalbolag.
Verkstadsindustri vars produkter och tjänster köps företrädesvis av större industriföretag inom gasturbin- och processindustrin.  Köpare Privat investerare.
Maskintillverkare med produkter som vänder sig mot flygindustrin. Köpare: Verkstadsföretag (kompletteringsaffär).
Smidesverkstad som utför smidesarbete inom bearbetning av stål, rostfritt och aluminium.  Köpare: Verkstadsindustribolag (kompletteringsaffär).
Verkstadsbolag som erbjuder sina kunder analys, konstruktion, tillverkning och reparationer av kundanpassade slitdelsprodukter i hårdmetall- och polykristallina diamanter.  Köpare: Privat investerare.
Verkstadsbolag med inriktning mot förpacknings- och sjukvårdsindustrin. Köpare: Investmentbolag (kompletteringsaffär).
Verkstadsindustri vars verksamhet består av legotillverkning av mekaniska komponenter och kompletta produkter. Köpare: Privat investerare.
Plastindustri som bedriver verksamhet bestående av vakuumformning, formsprutning och montage av produkter där plast utgör hela eller delar av produkten.  Köpare: Privat investerare.
Industriföretag med bas i Hong Kong och tillverkning i Kina. Svenskägt. Köpare: Svensk investerare.
Industriföretag med tillverkning av kylrum, baserat i Småland.
Industriföretag med tillverkning av elektronikskyltar.
Tillverkare av dekorativa stålrör i Västsverige. 80% av tillverkning på export. Köpare: MBO.

Handelsföretag

Bolag inom handel genom försäljning av verktyg och förnödenheter. Köpare: Börslistat bolag.
Teknikhandels företag som levererar avancerad teknisk utrustning i form av högkvalitativa produkter för mätning, styrning, reglering och övervakning av miljöpåverkande processer och förlopp i vätske- och gasformiga medier. Köpare: Branschkollega.
Återförsäljare av Peugeot i södra Sverige. Köpare: Branschaktör.
Handelsföretag. Generationsskiftesföretag inom läderhandskar. Köpare: Ny ägarfamilj.
Handelsbolag som bedriver partihandel med drivmedel, industrikemikalier och oljor.
Innovationsföretag som har utvecklat en innovativ doseringscylinder för hantering av medicin för dagligt bruk.
Elbolag grundat 1925 med omfattande verksamhet i Åre/Östersund.

Servicebolag

Företag inom service och maskinunderhåll som bedriver förebyggande service och underhåll av kunders maskiner och produktionsapparater. Köpare: Börslistad koncern.
Företag inom teknik och drift som bedriver verksamhet inom driftsoptimering för fastigheter. Köpare: Branschkollega.
Däck- & Fordonsservicemed inriktning mot tunga transportfordon. Verksamheten innefattar serviceverkstad, däck-, butiks- samt dieselförsäljning. Köpare: Stor branschaktör.
Verksamhet inom specialtransporter och tynga lyft inom ett stort antal områden.

Vård och omsorg

Vårdcentral som bedriver primärvård. Köpare: Företag inom vårdsektorn.
HVB-hem för vård eller boende av socialtjänsten samt kriminalvården placerade män och kvinnor med varierande form av missbruk. Köpare: Branschkollega (kompletteringsförvärv).
Tandläkarpraktik med 3000 listade patienter. Köpare: Större tandvårdskedja.
Psykiatriskt boende i Västsverige. Köpare: Börslistad koncern.
Hästklinik som bedriver veterinärverksamhet och hästsjukvård.

Tjänsteproducerande

Revisionsbyrå.  Köpare: Större revisionsbyrå i Sverige.
Datakonsultföretag.  Köpare: Branschkollega.
Redovisningsbyråer i Stockholm/Mälardalen. Köpare: Expanderande byråer.
Grundskola i Mälardalen. Köpare: Börslistad utbildningskoncern.