Referenser

2,5 miljarder kronor i transaktioner. Hittills.

Försäljning eller köp av ett företag är inte en redovisningsuppgift. Vi är dock stolta över att framgångsrikt ha genomfört transaktioner till ett mycket betydande värde. Vi ser alla våra affärer som kvalificerade försäljningsprocesser där alla ska vara nöjda vid ett avslut av affären. Vi har genomfört företagsförvärv och företagsöverlåtelser inom de flesta branscher. Fråga oss gärna om referenser.

Exempel på affärer som genomförts av våra mäklare

Byggrelaterad verksamhet

Bergsprängningsbolag som är Nordens största privatägda koncern inom sprängning ovan jord. Oms >200 mkr. Köpare: Investerargrupp.
Företag med mobilkranar som bedriver verksamhet med inriktning på mobilkranarbeten, tunggodshantering och service- och montagearbeten.  Oms 100 mkr. Köpare: Finsk branschkollega.
Byggservice bolag som bedriver byggservice och är en stark aktör på en lokal marknad.  Oms 35 mkr. Köpare: Bygg- och fastighetsbolag.
Byggföretag i Stockholmsområdet inriktat mot butiksinredning, privatkunder och ROT. Oms 45 mkr. Köpare: Byggföretag.
Måleriverksamhet med egen butik, verksam i kedja. Oms 15 mkr. Köpare: Branschföretag i Mälardalen.

Industri

Verkstadsindustri som bedriver verksamhet med inriktning på tillverkning av plåtbaserade komponenter för transport- och fordonsindustrin. Oms 55 mkr. Köpare: Branschkollega i södra Sverige.
Maskintillverkare som bedriver produktion av bl a standardiserade spikmaskiner för lastpallar, specialmaskiner, och förser automatiserade lösningar tillsammans med robotleverantör. Oms 50 mkr. Köpare: Riskkapitalbolag.
Verkstadsindustri vars produkter och tjänster köps företrädesvis av större industriföretag inom gasturbin- och processindustrin.  Oms 35 mkr. Köpare Privat investerare.
Maskintillverkare med produkter som vänder sig mot flygindustrin. Oms 70 mkr.
Köpare: Verkstadsföretag (kompletteringsaffär).
Smidesverkstad som utför smidesarbete inom bearbetning av stål, rostfritt och aluminium.  Oms 30 mkr. Köpare: Verkstadsindustribolag (kompletteringsaffär).
Verkstadsbolag som erbjuder sina kunder analys, konstruktion, tillverkning och reparationer av kundanpassade slitdelsprodukter i hårdmetall- och polykristallina diamanter.  Oms 24 mkr.  Köpare: Privat investerare.
Verkstadsbolag med inriktning mot förpacknings- och sjukvårdsindustrin. Oms 26 mkr.  Köpare: Investmentbolag (kompletteringsaffär).
Verkstadsindustri vars verksamhet består av legotillverkning av mekaniska komponenter och kompletta produkter. Oms 29 mkr. Köpare: Privat investerare.
Plastindustri som bedriver verksamhet bestående av vakuumformning, formsprutning och montage av produkter där plast utgör hela eller delar av produkten.  Oms 13 mkr. Köpare: Privat investerare.
Industriföretag med bas i Hong Kong och tillverkning i Kina. Svenskägt. Oms 200 mkr.  Köpare: Svensk investerare.
Industriföretag med tillverkning av kylrum, baserat i Småland. Oms 20 mkr.
Industriföretag med tillverkning av elektronikskyltar. Oms 50 Mkr.
Tillverkare av dekorativa stålrör i Västsverige.  80% av tillverkning på export. Oms 22 mkr. Köpare: MBO.

Handelsföretag

Bolag inom handel genom försäljning av verktyg och förnödenheter. Oms 100 mkr.  Köpare: Börslistat bolag.
Teknikhandels företag som levererar avancerad teknisk utrustning i form av högkvalitativa produkter för mätning, styrning, reglering och övervakning av miljöpåverkande processer och förlopp i vätske- och gasformiga medier. Oms 10 mkr.  Köpare: Branschkollega.
Återförsäljare av Peugeot i södra Sverige. Oms 50 Mkr. Köpare: Branschaktör.
Elektronikbutik i kedja, sålt med anledning av generationsskifte. Oms ca 10 mkr.
Handelsföretag. Generationsskiftesföretag inom läderhandskar. Oms 15 mkr. Köpare: Ny ägarfamilj.
Handelsbolag som bedriver partihandel med drivmedel, industrikemikalier och oljor. Oms >100 mkr.
Innovationsföretagsom har utvecklat en innovativ doseringscylinder för hantering av medicin för dagligt bruk.
Traditionell järnhandel med anor sedan 1945.  Köpare: Branschkollega för fortsatt expansion.
Elbolag grundat 1925 med omfattande verksamhet i Åre/Östersund. Oms 60 mkr.

Servicebolag

Företag inom service och maskinunderhåll som bedriver förebyggande service och underhåll av kunders maskiner och produktionsapparater. Oms 100 mkr. Köpare: Börslistad koncern.
Företag inom teknik och drift som bedriver verksamhet inom driftsoptimering för fastigheter. Oms 21 mkr.  Köpare: Branschkollega.
Däck- & Fordonsservicemed inriktning mot tunga transportfordon. Verksamheten innefattar serviceverkstad, däck-, butiks- samt dieselförsäljning. Oms 24 mkr. Köpare: Stor branschaktör.
Verksamhet inom specialtransporter och tynga lyft inom ett stort antal områden.

Vård och omsorg

Vårdcentral som bedriver primärvård- Oms 20 mkr. Köpare: Företag inom vårdsektorn.
HVB-hem för vård eller boende av socialtjänsten samt kriminalvården placerade män och kvinnor med varierande form av missbruk. Oms 10 mkr. Köpare: Branschkollega (kompletteringsförvärv).
Tandläkarpraktik med 3000 listade patienter. Oms 10 mkr. Köpare: Större tandvårdskedja.
Psykiatriskt boende i Västsverige. Oms 22 mkr. Köpare: Börslistad koncern.
Hästklinik som bedriver veterinärverksamhet och hästsjukvård.

Tjänsteproducerande

Revisionsbyrå.  Oms 30 mkr. Köpare: Större revisionsbyrå i Sverige.
Datakonsultföretag.  Oms 15 mkr. Köpare: Branschkollega.
Redovisningsbyråer i Stockholm/Mälardalen.  Oms 10-20 mkr/verksamhet.  Köpare: Expanderande byråer.
Grundskola i Mälardalen. Oms 45 mkr. Köpare: Börslistad utbildningskoncern.