Anders Öquist

070-271 34 82

  

Har b.la ca 20 års erfarenhet av bank, finans och revision hos Nordea, PWC och Deloitte. Har de senast 11 åren verkat inom Polarbrödskoncernen, b.la som VD för investmentbolaget Polarrenen samt affärsutvecklingschef i moderbolaget. Har suttit i ett 15-tal bolagsstyrelser. Är ackrediterad för styrelseuppdrag i börsbolag.

Har själv suttit både som köpare och säljare av bolag. Önskar nu hjälpa andra att göra lyckosamma bolagstransaktioner.

Spelar golf och åker skidor, både utför och på längden när tillfälle ges.