Mats Lundqvist

070-640 50 11

  

Grundare. Arbetat inom finansbranschen > 20 år hos nationella aktörer samt 2 mindre regionala riskkapitalbolag därutöver 30 års erfarenhet av styrelsearbete ofta i ägarledda företag.  Företagsmäklare sedan 2012.