Ola Mårtensson

072-735 84 00

  

Varit yrkesverksam på bankmarknaden i Tyskland under nio år bla som Senior Relationship Manager. Därefter varit anställd hos SEB, Danske Bank, FIH samt Nordea i Sverige i snarlika befattningar.  Företagsmäklare sedan 2014 . Drar dagligen nytta av den gedigna nationella samt internationella erfarenheten på finansmarknaden.  Civilekonomexamen 1992 från Lunds Universitet.