Finland

Ekstam & Partners har ett strategiskt partnerskap med Finlandia Business / Suomen Yritysmyynti, nedan kallat SYM, som är en ledande företagsmäklare i Finland.

Finlandia Business / SYM har varit aktiva på marknaden i Finland i mer än 15 år och har kontor i 6 städer. Man har tio specialiserade rådgivare i Finland.

För nuvarande och framtida kunder till Ekstam betyder det att potentiella köpare utökas rejält och att det kommer att bli ytterligare konkurrens när det gäller intresse för, och bud för, säljande företag. För svenska investerare eller företag som vill expandera till Finland innebär det vidare att vi nu har tillgång till ett omfattande nätverk i Finland.

Jarmo Pakarinen, CEO SYM:

Svenska marknaden

”Sverige är ett naturligt geografiskt område för finska företag att expandera. De nära förbindelserna mellan våra länder i kombination med ett liknande affärsklimat gör det också lättare att expandera verksamheten. Finska företag ser ofta Sverige som ett första potentiellt export- eller expansionsområde samt ett attraktivt och säkert mål för investeringar. Samarbetet med Ekstam & Partners ger oss ett utmärkt tillfälle att hjälpa finländska företag och investerare med sin strategiska expansion i Sverige.

Finska marknaden

Samtidigt välkomnar vi genom detta partnerskap svenska företag och investerare till den finska marknaden. Vi tror att vi genom vårt omfattande nätverk kan hjälpa svenska företag och investerare att hitta attraktiva finska företag att förvärva.”

För information om möjligheter i Finland, kontakta din mäklare på Ekstam direkt eller Mats Sjölin, 0703 35 66 63.