Lagercrantz (publ) förvärvar Stegborgs El-evator AB

Lagercrantz Group har förvärvat samtliga aktier i Stegborgs El-evator AB.

Stegborgs El-evator erbjuder produkter och lösningar för renovering och ombyggnation av hissar. Erbjudandet omfattar eget styrsystem, nödtelefoner och komplett hissmaterial där de primära kunderna är service- och installationsbolag inom hissbranschen som sin tur arbetar mot slutkunder såsom bostadsrättsföreningar eller fastighetsbolag. Stegborgs El-evator är beläget i Strängnäs och har idag en omsättning på drygt 60 MSEK med god lönsamhet.

”Stegborgs El-evator har en stark position på renoverings- och ombyggnationsmarknaden för hissar. Med sitt egenutvecklade styr- och modulsystem finns goda förutsättningar att fortsätta att expandera verksamheten runt om i Sverige inom både lin- och hydralhissar. Verksamheten har under flera år visat en stabil och fin tillväxt och blir ytterligare en stark resultatenhet inom division Control och vår satsning på styr- och reglerteknik.”, säger Daniel Wedberg, divisionschef Control.

“Det känns tryggt att lämna över ansvaret till en långsiktig och stabil ägare som kan hjälpa Stegborgs El-evator att fortsatt utveckla verksamheten. Lagercrantz har lång erfarenhet av att affärsutveckla sina bolag och vi ser fram emot att börja arbeta med dem. Jag är säker på att de kommer att tillföra kunskap, erfarenhet och nya idéer till Stegborgs El-evators fortsatta tillväxt.”, säger Fredrik Stegborg, grundare och VD för Stegborgs El-evator AB.

Affären mäklades av Ekstam & Partners där ansvariga transaktionsrådgivare var Mats Sjölin och Per Sidfeldt. Stegborgs El-evator kommer att ingå i divisionen Control från juli 2022.

Stockholm, 5 juli 2022

 

För mer information kontakta:

Ekstam & Partners Företagsförmedling
Mats Sjölin, Partner
mats.sjolin@ekstampartners.se
+46-(0)703 35 66 63