INFREA förvärvar Anläggningsgruppen i Skaraborg AB

INFREA förvärvar samtliga aktier i Anläggningsgruppen i Skaraborg AB genom en strukturerad affär.  

Infrea investerar i onoterade bolag med en omsättning på mellan 30-300 MSEK och verksamhet inom infrastruktur. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och tydlig förbättringspotential, växa geografiskt samt att fortsätta att utveckla ägda bolag genom långsiktigt engagemang och entreprenörskap.

Anläggningsgruppen i Skaraborg (AGAB) bildades 1992 och är ett väletablerat företag inom mark och anläggningssektorn i Västra Götaland med tyngdpunkt på gamla Skaraborgs län.

Bolagets tidigare ägare kommer att kvarstå i ledningen och ansvara för den operativa driften av Anläggningsgruppen.

Säljarnas rådgivare och tillika förmedlare av affären var Peter Carlsson och Jonas Sköld, Ekstam & Partners Företagsförmedling.

Anläggningsgruppens VD Jan Arvidson är mycket nöjd med affären: ”Vi ser fram emot att bli en del av Infrea. De har ett gott rykte som ägare och utvecklar de verksamheter de förvärvar. Försäljningsprocessen har löpt mycket smidigt genom samarbetet med Ekstam & Partners som projektledare.  Peter och Jonas drev en välstrukturerad process med fullt engagemang och fokus. Genom att förstå våra behov har de hittat rätt ägare för att leda AGAB in i framtiden.”

Infreas VD Tony Andersson kommenterar affären: ”Vi vågar påstå att Infrea inte är som andra industrikoncerner. Vår grundpelare är Entreprenörskap och vi har lång erfarenhet av att utveckla verksamheter vidare. Med äkta engagemang och långsiktigt arbete skapar det välmående verksamheter som ger god avkastning till ägarna i en stabil bransch som växer. Anläggningsgruppen i Skaraborg har det vi söker och passar därför mycket bra in hos oss.”

Att hitta nya ägare till Anläggningsgruppen har varit mycket spännande och tacksamt. Vi har efter en väl strukturerad process kunnat matcha säljarnas förväntningar. Den nya ägaren Infrea kommer att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med ägarna och anställda. Vi är övertygade om att Infrea kommer att förvalta verksamheten och dess möjligheter på bästa sätt, berättar Peter Carlsson och Jonas Sköld.

 

 

För mer information kontakta:

Ekstam & Partners Företagsförmedling

Peter Carlsson
072-577 97 77
peter.carlsson@ekstampartners.se

Jonas Sköld
073-720 37 00
jonas.skold@ekstampartners.se