Storskogen blir ny majoritetsägare i Jata Cargo

Jata Cargo AB har fått en ny majoritetsägare i form av Investmentbolaget Storskogen AB.

Bolaget bildades 1989 och bedriver fraktmäkleri, huvudsakligen riktat mot internationella transporter.

Omsättningen för 2018 var 170 Mkr med ett resultat efter finansnetto om 24 Mkr.

För mer information kontakta Per Sidfeldt.

Per Sidfeldt
070-794 24 82
per.sidfeldt@ekstampartners.se