Företagsmäklare – Varför då?

Skulle du/ni sälja er bostad till första bästa som ringer och vill köpa densamma, utan att konkurrensutsätta försäljningen?

De allra flesta svarar nog ”nej” på ovanstående fråga!

För många år sedan fanns inte yrket Fastighetsmäklare, idag utnyttjar de flesta en sådan vid en bostadsförsäljning.

Varför skall jag / vi anlita en Företagsmäklare när jag vill sälja mitt/vårt bolag? Behövs det?

Ja, ett obetingat ja, är vårt svar på denna fråga.

Skälet är detsamma som vid anlitande av en Fastighetsmäklare, anlita en expert som kan marknaden och prissättningen, och dessutom konkurrensutsätter försäljningen.

Detta leder till en ”bättre affär” för säljaren!
Mer specifikt så finns naturligtvis ett antal skäl till varför du som ägare ska anlita en företagsmäklare vid försäljning, mer specifikt finns bland annat följande

Individuellt utformad strategi
Vid starten av projektet så utformar vi tillsammans med er och andra experter, en strategi för er försäljning i syfte att optimera affären.

Ansvara för hela processen
Som mäklare är vi projektledare och ”spindeln i nätet” kring alla frågor i transaktionen. Vi planerar och utför den säljstrategi som vi identifierat vid projektstarten.

Hitta ett antal kvalificerade köpare
Genom vår stora erfarenhet och vårt stora kontaktnät så identifierar vi köpare som är intresserade av att göra ett förvärv. Vårt mål är att hitta finansiellt starka köpare som kan se starka affärsmässiga skäl till att göra ett förvärv.

Konkurrensutsätta buden
Genom vår aktiva roll som projektledare så ser vi till att flera starka köpare är med i processen, vi planerar och styr även projektet så att köparna hamnar i samma faser tidsmässigt, så att det står klart för köparna att det finns flera intressenter.

Skapa gynnsamma förhandlingsklimat
Genom vår stora erfarenhet inom förhandling vid transaktioner, så skapar vi ett positivt förhandlingsklimat.

Event – Att sälja eller köpa företag

Vi vill också passa på att informera om att vi under september och oktober kommer att ha ett antal events i Stockholm, Göteborg, Skövde och Örebro. Temat för eventen kommer att vara ”att köpa eller sälja företag”, som vi håller tillsammans med Advokatbyrån Front. Vi återkommer med mer information om eventen i augusti.