SÅLD: Skolgångens Förskola i Höllviken

Atvexa-koncernen förvärvade Skolgångens Förskola i Höllviken AB. Atvexa AB (publ) är en långsiktig ägare till verksamheter inom skola och förskola. Koncernen äger idag 153 förskolor, 37 skolor och en särskola. Totalt har det knappt 4 000 medarbetare som tar hand om cirka 17 000 elever och barn. Ekstam & Partners Företagsförmedling AB hade nöjet att mäkla transaktionen i ett soligt Höllviken.

För mer information kontakta:

Ekstam & Partners Företagsförmedling
Ola Mårtensson / Per Sidfeldt
ola.martensson@ekstampartners.se
+46-(0)727 35 84 00