EITRIUM förvärvar Werinova AB

Eitrium förvärvar samtliga aktier i Werinova AB genom en strukturerad affär.

Eitrium är en diversifierad nordisk koncern som investerar i etablerade produktbolag inom nischade marknader. Eitrium vill bli den bästa partnern för små och medelstora produktbolag som siktar mot framtiden. Med en hög grad av flexibilitet och nytänkande vill bolaget växa och utvecklas tillsammans, och med hjälp av, deras portföljbolag. Eitriums modell bygger på beprövade koncept för att bygga långsiktiga lösningar och gemensam framgång med alla våra portföljbolag.

Werinova är en svensk legotillverkare av plastprodukter. Bolaget grundades 1983 i Bankeryd och har sedan 2001 sitt säte samt sin verksamhet i Mullsjö. Werinova erbjuder huvudsakligen tjänster inom design, konstruktion, formsprutning och efterbearbetning, där formsprutning är kärnverksamheten. Miljöhänsyn går som en röd tråd genom hela bolagets verksamhet, där man försöker bidra till en mer hållbar värld genom bl.a. nytänkande, återanvändning av plast, användande av biomaterial samt metallersättningar. Bolaget omsatte ca 70 mkr under 2020.

Bolagets tidigare ägare kommer att kvarstå i ledningen och ansvara för den operativa driften av Werinova.

Säljarnas rådgivare och tillika förmedlare av affären var Jonas Sköld, Ekstam & Partners Företagsförmedling.

Werinovas VD Jimmy Ågren är mycket nöjd med affären: ” Anledningen till att vi valde Eitrium är att de har en autonom affärsmodell där vi som förvärvat bolag tillåts driva vår verksamhet vidare med bibehållen kultur, utan pekpinnar. Dessutom tror vi på potentialen i Eitrium.”, säger Jimmy Ågren, VD för Werinova. Försäljningsprocessen har löpt mycket smidigt genom samarbetet med Ekstam & Partners som projektledare. Jonas drev en välstrukturerad process med fullt engagemang och fokus. Genom att förstå våra behov har de hittat rätt ägare för att leda Werinova in i framtiden.”

Eitriums VD Per kommenterar affären: ” Jag är mycket nöjd över att ha förvärvat Werinova. Bolaget är extrem välskött, och ägarparet har tillsammans med de anställda gjort en fantastisk resa de senaste fem åren. Vi tillträder en verksamhet i extremt gott skick, och vi har för avsikt att fortsätta på den redan inslagna banan. Hela förvärvsprocessen har varit extremt snabb och extremt smidig och jag vill särskilt tacka Ekstam & Partners för ett gott samarbete.”

”Att hitta nya ägare till Werinova har varit mycket spännande och tacksamt. Vi har efter en väl strukturerad process kunnat matcha säljarnas förväntningar. Den nya ägaren Eitrium kommer att fortsätta utveckla bolaget tillsammans med ägarna och anställda. Vi är övertygade om att Eitrium kommer att förvalta verksamheten och dess möjligheter på bästa sätt”, berättar Jonas Sköld.

För mer information kontakta:

Ekstam & Partners Företagsförmedling
Jonas Sköld, Partner
jonas.skold@ekstampartners.se
+46-(0)73-720 37 00