Amsler Hiss AB har fått nya ägare

Amsler Hiss AB har fått nya ägare i form av det på First North noterade VESTUM, som fokuserar på att förvärva och utveckla specialistbolag med exponering mot bygg, anläggning och infrastruktur, där Amsler Hiss passar in alldeles utmärkt med mycket service och ombyggnation av hissar i hela Stockholmsområdet.

Ägarna bakom Amsler Hiss ser denna affär som början på en ny tillväxtfas i en bransch med högt tryck på leverans.

Ekstam & Partners har agerat rådgivare och transaktionsledare för säljaren, där ansvarig mäklare har varit Mats Sjölin (ansvarig Stockholm/Mälardalen).

”Processen i denna affär med VESTUM har varit mycket tidseffektiv och framåtsträvande vilket gjort att bägge parter är nöjda med affären. Amslers ägare ser fram emot att fortsätta växa i VESTUM koncernen!”, avslutar Mats Sjölin från Ekstam & Partners.