Det anrika ventilationsföretaget Luftfördelarna i Skåne AB har bytt ägare

ISAB Ventilation och Energi AB är ny ägare av bolaget. Ansvarig mäklare var Ola Mårtensson, Ekstam & Partners Företagsförmedling.

Vi vill rikta ett STORT TACK till samtliga inblandade i transaktionen.

Är det din tur att köpa eller sälja nästa gång? Det börjar ofta med en lunch! 

Ring gärna mig, Ola Mårtensson, tel. 0727 35 84 00