Strategiskt partnerskapsavtal mellan Ekstam & Partners och Finlandia Business / SYM

Press ReleaseIn Swedish & English

Stockholm / Helsingfors - 26 mars 2021

Ekstam & Partners kan med glädje informera att vi har tecknat ett strategiskt partnerskapsavtal med Finlandia Business / Suomen Yritysmyynti Oy (SYM) - en av de ledande företagsmäklarna i Finland.

Finlandia Business / SYM har varit aktiva på marknaden i Finland i mer än 15 år och har kontor i 6 städer. Verksamheten har för närvarande tio specialiserade rådgivare i Finland.

”För nuvarande och framtida kunder betyder det att potentiella köpare utökas rejält och att det kommer att bli ytterligare konkurrens när det gäller intresse för, och bud för, deras företag”. För svenska investerare eller företag som vill expandera till Finland innebär det vidare att vi nu har tillgång till ett omfattande nätverk i Finland. Vi kommer snarast att kontakta intressenter om dessa möjligheter.” säger Mats Sjölin, på Ekstam & Partners. ”Några av våra nuvarande transaktioner har redan väckt intresse från finska investerare”, fortsätter Sjölin.

”Vi är mycket glada över detta partnerskap” säger Jarmo Pakarinen, Finlandia Business / SYM. ”Vi har under en tid haft kunder som är intresserade av att expandera till den svenska marknaden och med detta partnerskap kan vi äntligen hjälpa våra kunder med deras expansionsplaner.”

”Sverige är ett naturligt geografiskt område för finska företag att expandera. De nära förbindelserna mellan våra länder i kombination med ett liknande affärsklimat gör det också lättare att expandera verksamheten. Finska företag ser ofta Sverige som ett första potentiellt export- eller expansionsområde samt ett attraktivt och säkert mål för investeringar. Samarbetet med Ekstam & Partners ger oss ett utmärkt tillfälle att hjälpa finländska företag och investerare med deras strategiska expansion i Sverige. Samtidigt välkomnar vi genom detta partnerskap svenska företag och investerare till den finska marknaden. Vi tror att vi genom vårt omfattande nätverk kan hjälpa svenska företag och investerare att hitta attraktiva finska företag att förvärva.” avslutar Jarmo Pakarinen.

_ _ _ _ _­ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stockholm / Helsinki -  March 26, 2021

Ekstam & Partners are delighted to announce that we have signed a strategic partnership agreement with Finlandia Business / Suomen Yritysmyynti Oy (SYM) - one of the leading corporate business brokers in Finland.

Finlandia Business / SYM has been active on the market in Finland for more than 15 years and have offices in 6 cities. They currently have 10 specialised professionals in Finland.

“For present and future clients this means that potential buyers multiply and that there will be additional competition when it comes to interest in, and bids for, their company”. Furthermore, for Swedish investors/companies looking to expand into Finland, this means that we now have access to an extensive network in Finland. We will shortly be contacting interested parties regarding these opportunities.” says Mats Sjölin of Ekstam & Partners. “Some of our current transaction cases have already attracted interest from Finnish investors”, Mr Sjölin continues.

“We are very excited with this partnership” states Jarmo Pakarinen, Finlandia Business / SYM. “For some time now, we have had clients that are interested in expanding to the Swedish market and with this partnership, we can finally assist our clients with their expansion” notes Mr Pakarinen.

“Sweden is a natural geographical area for Finnish companies to expand. Also, the close relations between our countries combined with a similar business environment makes it easier to expand the business. Finnish companies very often see Sweden as a first potential export- or expansion destination as well as an excellent and safe investment destination. The cooperation with Ekstam & Partners offers us an excellent opportunity to serve Finnish companies and investors with their strategic expansion in Sweden. At the same time, through this partnership, we welcome Swedish companies and investors to the Finnish market. We believe that through our extensive network, we can significantly help Swedish companies and investors find attractive Finnish companies to purchase", concludes Mr Pakarinen.

 

For more information, please contact:

Mats Sjölin
Ekstam & Partners
+46-70-335 66 63 0703
mats.sjolin@ekstampartners.se
www.ekstampartners.se

Jarmo Pakarinen
Finlandia Business / Suomen Yritysmyynti Oy
+358-50 5015021
jarmo.pakarinen@suomenyritysmyynti.fi
www.suomenyritysmyynti.fi

 

Ladda ner pressreleasen som en PDF-fil