Peter Carlsson

072-577 97 77

  

Grundare. Peter har varit verksam inom finansbranschen i över tjugo år varav över hälften som Vice President vid SEB i New York. Peter arbetade dessförinnan i familjeägd konsultverksamhet med affärsutvecklande rådgivning till företag.  Peter jobbar sedan 2012 med företagsförmedling av ägarledda bolag och kommer närmast från Swedbank Företagsförmedling. Bachelor-examen från Hamilton College & MBA-examen från Copenhagen Business School.