Ny ägare till Nocere Systems AB

Huvudägaren till Nocere Systems AB , Dix Informationsteknik AB, har sålt sin majoritetspost i bolaget till Nevea AB. Rådgivare vid transaktionen har varit Ekstam & Partners genom Per Sidfeldt och Mats Sjölin.

Nocere Systems AB är ett tjänsteproducerande företag. Bolaget utvecklar digitaliserade lösningar för skadereglering.  Kunderna  är i huvudsak större svenska sakförsäkringsbolag. Bolaget äger och utvecklar de systemlösningar som används av företagets kunder.

Nocere Systems omsättning och resultat per 2019-12-31: Omsättning 22,7 Mkr. Resultat efter finansnetto 2,7 Mkr.

 

På bilden: Från vänster säljare Lars Dixelius, köpare Niclas och Angelica Nevenstam.