Hans Pantzar

073-809 86 00

  

Hans har arbetat som företagsmäklare sedan hösten 2007. Hans är civilekonom och har sin yrkesmässiga bakgrund främst som entreprenör inom IT-/telecomsektorn – till större delen i egna företag men även som anställd, senast som regionchef i mellansverige på Dotcom/TDC. Är också engagerad i lokala idrottsföreningar och lokala näringslivsorganisationer.