Örjan Lundgren

070-83 87 393

  

Arbetat i drygt 30 år som rådgivare / entreprenör och chef inom försäkring och fastighetsbranschen. Tidigare anställningar hos bland annat Skandia och Max Matthiessen. Utbildad vid Stockholms universitet, samt licensierad medlem av Styrelseakademin.