Ekstam & Partners växer starkt!

Under 2019 medverkade Ekstam & Partner som rådgivare vid överlåtelseprojekt inom ett flertal branscher. Dessa inkluderade bl a utbildning, finans, infrastruktur, transport- och logistik, livsmedel, interiör design samt tillverkande industri. Under året genomfördes transaktioner till värden överstigande 420 mkr.

Genom vårt starka nätverk och vår grundliga bearbetning av kvalificerade industriella och finansiella köpintressenter, såväl inom Sverige som internationellt, kunde vi under 2019 finna ’rätta köpare’ och optimera affärerna för våra uppdragsgivare.

Transaktionsvärdena fortsätter att öka. Vår strategi: Samarbete med välrenommerade ägarledda bolag med god lönsamhet, stabila kassaflöden och god tillväxtpotential.

 

För mer information kontakta:

Ekstam & Partners Företagsförmedling

Peter Carlsson
072-577 97 77
peter.carlsson@ekstampartners.se

Jonas Sköld
073-720 37 00
jonas.skold@ekstampartners.se